Diensten

 

Aan de verschillende therapieën gaat er telkens een intake gesprek aan vooraf. In dit gesprek stel ik mezelf en mijn werkwijze voor. De mensen die bij mij komen worden gevraagd zichzelf even kort voor te stellen en de moeilijkheden die deze mensen ervaren, worden kort besproken. Zowel ouderen, volwassenen, adolescenten als kinderen (mits instemming van de ouders) zijn welkom. Het is bij wijze een soort kennismakingsgesprek, zonder beoordeling en met beroepsgeheim. Op deze manier kunnen de mensen een eerste voeling krijgen met mezelf en mijn werkwijze. Zo kunnen ze zelf kiezen of ze zich hierbij goed voelen en verder in therapie willen komen.

 

 

1/ Individuele therapie

 

 Mensen kunnen individueel op gesprek komen. In de gesprekssessies wordt er gekeken naar de moeilijkheden die ze ervaren. Deze worden uitvoerig in detail besproken om zo samen te komen tot een oplossing. Er worden tools aangereikt om de zoektocht te vergemakkelijken en tegelijkertijd te stimuleren.

 

 

 

 

 

2/ Koppelbegeleiding

 

Koppels kunnen samen of individueel in begeleiding komen. Samen gaan we op zoek naar waar de knelpunten zich in de relatie bevinden. Elke partij wordt vrij aangehoord zonder enige beoordeling. Er worden tools aangereikt en oefeningen aangebracht om te trachten de relatie te verbeteren. Hier kunnen koppels vrij hun mening zeggen opdat we de verschillende zienswijzen op de relatie kunnen verduidelijken naar beide partijen. Zo kunnen we komen tot een harmonieuze relatie.

 

 

3/ Gezinsbegeleiding

 

Volledige gezinnen kunnen ook samen of elk individueel in begeleiding komen. Er wordt hier voornamelijk gekeken tussen welke leden van het gezin zich de problematische onderlinge relaties bevinden. Eens deze zijn aangeraakt gaan we verder werken met deze leden van het gezin. Soms kan een gezinslid enkele keren alleen komen op gesprek. Ook hier worden de onderlinge

zienswijzen naar de andere leden van het gezin

verduidelijkt om de harmonie in het gezin te herstellen.

 

 

Moeilijkheden of problemen die in de verschillende doelgroepen vaak aan bod komen zijn;

 

  • Angst
  • Emotionele blokkades
  • Stress
  • Lusteloosheid, gevoelens van depressie
  • Piekergedrag
  • Rouw
  • Problemen op het werk: bv. prestatiedruk, stress, gebrek aan assertiviteit
  • Problemen op school: bv. pesten op school, faalangst, leerproblemen...
  • Problemen in het gezin: bv. echtscheiding en de gevolgen voor het gezin, verslaving in het gezin, gedragsproblemen, hoe omgaan met ontwikkelingsproblematiek bij kinderen, ...
  • Problemen in relaties: bv. communicatieproblemen,...

 

Helen Pauwels © 2008 • Privacy Policy • Terms of Use

www.helen-pauwels.be